Bạn đang nuôi 1 số lượng lớn tài khoản X trên hidemium, bạn muốn chuyển số lượng lớn tài khoản cho người nào đó muốn mua lượng account đó của bạn. Hệ thống X bảo rằng mày login mới thì lại phải nuôi lại cookie, thủ tục verify mất thời gian, không cẩn thận lại bay account. Xài import cookie nhiều khi không đủ cho một phiên login. Bạn rất bối dối vì điều này, không sao Hidemium sẽ cung cấp cho các bạn giải pháp Transfer Profiles.

Sau khi transfer thành công sẽ có trạng thái In transfer

Trường hợp muốn hủy transfer ta vào setting profiles → Transfer → Send → Cancel

Bên tài khoản B: Sẽ xuất hiện thông báo có profiles transfer sang và chưa hiện ngay bên ngoài quản lý profiles. Ta sẽ vào setting profiles → Chọn transfer

Ở màn Transfer ta chọn accept profiles tài khoản A đã gửi sang nhé.

Khi accept thành công profiles từ tài khoản A sẽ chuyển hẳn sang tài khoản B.

Câu hỏi:
Hỏi: Tài khoản A chuyển lượng profiles lớn hơn plan profiles của B thì có nhận được không.
Đáp: Tài khoản A chuyển cho B số lượng tài khoản lớn hơn plan của B thì bên A sẽ nhận được cảnh báo