Khi sử dụng antidetect browser, điều đắn đo nhất của các bạn là khi mình gắn proxy vào thì thực tế IP gốc mình có bị rò rỉ hay không. Điều này quyết định khá lớn rằng tài khoản của các bạn có nguy cơ suspend hoặc CO có ped hay không. Hôm nay Đạt sẽ hướng dẫn anh em cách nhận biết thực tế IP của mình có bị leak không nhé. Dưới đây Đạt sẽ để 1 số link cơ bản để kiểm tra:

Đầu tiên với browserleaks chúng ta nhìn thấy:

Thông tin ở group
Your Remote IP (IPv4 Address) : 24.14.113.82
Your WebRTC IP (Public IP Address) : 24.14.113.82

Ở 2 thông số này trùng nhau, WebRTC Leak Test trả về :heavy_check_mark:No Leak

và tất nhiên SDP Log không chứa IP thực tế bị leak thì chúng ta đã hoàn tất kiểm tra tại browserleaks.

Tiếp theo ta kiểm tra tại incolumitas:

Ta quan sát ở WebRTC Test trả về No Proxy nhưng phải là màu xanh. Còn là màu xám thì nó sẽ là không lấy được IP đã thay thế. Điều này sẽ rủi do không khác gì disable webrtc
Tiếp theo ta vào chrome://webrtc-internals/

Chọn view của incolumitas, nhấp xem chi tiết quan sát không thấy leak IP thực tế của mình thì ok chúng ta đã vượt qua bài test của incolumitas.

Với trường hợp của ipbinding:

Chúng ta nên check lại IP show ra của proxy với IP thực tế của mình nếu không trùng nhau hoặc không bị leak thì sẽ được báo No Proxy

Để tỷ lệ account sống cao hơn hoặc đi đơn tốt nhất, chúng ta nên trang bị cho chính bản thân mình kiến thức thực tế, tương tự các bạn lựa chọn sản phẩm tốt nhất phù hợp với công việc của bạn.