Hello anh em, tôi Đạt Văn Tây hôm nay sẽ hướng dẫn anh em sử dụng tính năng quick create trong app Hidemium nhé.

Đầu tiên anh em cần setting config của Quick Create nhé!

Anh em chọn setting → Default Config → Add Config

Trong màn hình Add Config ta có những option chúng ta lựa chọn cho config fingerprint profiles
Config name: Tên config
Profile name: Cấu hình rule tạo tên cho profiles, chúng ta có các biến đối số sau: {profile_number},{random_number},{year},{month},{day},{hour},{minute},{second}
Tôi ví dụ trong trường hợp tịnh tiến tên profiles của tôi là: Esty {profile_number}
Khi chọn Quick Config Esty thì profiles sẽ generate tên Esty 1, Esty 2, Esty 3…
Select folder: Profiles sẽ nằm ở folder được chọn
Screen Resolution: Fake kích cỡ màn hình
Extension: Chỗ này khi profiles được tạo mặc định sẽ được cài đặt những addon được chọn.

Operating system: Chọn hệ điều hành profiles
Start URL: Đường dẫn ban đầu đi vào
Chrome version: Phiên bản chrome được tạo
User Agent: Phiên bản mã trình duyệt được tạo
Languages: Ngôn ngữ mặc định trình duyệt
Canvas,Font,Client Rects,Audio Context,WebGL image,WebGL metadata: Tùy theo mục tiêu sử dụng bạn có thể để noise hoặc không. Hidemium fake các thông số này khá tốt nên tôi để noise hết.

Sau khi lựa chọn xong cấu hình tôi ấn Add
Quay lại màn hình chính Profiles. Để lựa chọn config profiles vừa tạo tôi ấn chọn Quick Create

Chọn số lượng muốn tạo và sau đó ấn sang tên config quick profiles.

Quá trình generate profiles bắt đầu diễn ra

OK đã xong.