Cách Add Bookmark Từ Bên Ngoài Vào Hidemium

1.Bookmark là gì?

Bookmark là một công cụ trên các trình duyệt giúp bạn lưu trữ. Có thể là những trang web, hình ảnh hay tập tin mà bạn hay truy cập. Thao tác là, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng trang web cần truy cập trên thanh công cụ. Vậy là có thể mở ngay trang bạn cần.

2. Cách tạo Bookmark trên Hidemium

Có 2 cách để các bạn đưa bookmark vào browser của Hidemium:

1. Tạo tại màn hình New profile

2. Cài đặt trong phần Settings.

Chúng ta sẽ đi lần lượt từng cách nhé.

 

  • Cách 1:
   – Với màn hình “New profile”: Mỗi profile tạo lên bạn có thể đưa vào những bookmark khác nhau.
   – Bước đầu tiên bạn sẽ click vào “New Profile

– Sau đó bạn chọn Bookmark

– Rồi bạn click vào nút Enable bookmark

– Tiếp tục click vào biểu tượng màu vàng nhỏ và file + ở đây để có thể thêm được bookmark.

– Click một lần nữa vào giữa chữ New file và có biểu tượng bút chỉnh sửa. Sau đó paste link bạn muốn, nó sẽ hiện trên thanh bookmark của browser, tích vào nút V để lưu lại.

– Tương tự bạn có thể thêm được nhiều bookmark khác tại đây và sử dụng profile một cách bình thường

 

 • Cách thứ hai là bạn có thể thêm bookmark ở phần “ Settings”.

 

  • Tại đây thì là thêm bookmark mặc định cho các profile.

Và các bạn lại làm giống các bước ở trên để add vào bookmark nhé. Rồi click “ save “ là lưu được.

Trên đây là bài hướng dẫn của Hidemium dành cho những bạn muốn add bookmark lên browser để tạo sự thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho công việc các bạn. Đừng quên còn rất nhiều bài chia sẻ về các tips sử dụng các node khác trong Automation.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay gặp vấn đề gì xin hãy inbox cho Hidemium qua

Antidetect hidemium.io. Sự chia sẻ của quý khách chính là kiến tạo giúp Hidemium có thể đem đến dịch vụ tốt nhất và trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng.


How to Add Bookmarks from External Sources to Hidemium

 1. What is a bookmark?

A bookmark is a tool on browsers that helps you save websites, images, or files that you frequently visit. To use a bookmark, you simply click on the icon of the website you want to visit on the toolbar. This will open the website you need.

 

  1. How to create bookmarks on Hidemium

There are two ways to add bookmarks to the Hidemium browser:

 

  1. Create bookmarks on the “New profile” screen.

  1. Set up bookmarks in the “Settings” section.

Method 1:

 

  • On the “New profile” screen, you can add different bookmarks to each profile.

  • Click “New profile”.

  • Select “Bookmarks”.

  • Click the “Enable bookmark” button.

  • Click the small yellow icon and the “+” file here to add a bookmark.

  • Click once again between the words “New file” and the editing pen icon. Paste the link you want, and it will appear on the bookmark toolbar of the browser. Check the “V” button to save it.

  • Similarly, you can add multiple bookmarks here and use the profile as normal.

Method 2:

 

  • You can add bookmarks in the “Settings” section.

  • Here, you can add default bookmarks for all profiles.

  • Follow the steps above to add bookmarks. Click “Save” to save.

Conclusion

This is a Hidemium tutorial for adding bookmarks to your browser to make your work more convenient and save time. Don’t forget that there are many other articles sharing tips on how to use other nodes in Automation.

If you have any questions or problems, please inbox Hidemium via Antidetect http://hidemium.io . Your sharing is the foundation that helps Hidemium provide the best service and a perfect experience for customers.

Read More: Cách Để Xóa Proxy Hàng Loạt, Update Proxy Trong Hidemium

Cách Add Bookmark Từ Bên Ngoài Vào Hidemium