Hidemium Release Version 2.3.0

Hidemium Release Version 2.3.0

👇👇 Download link:
+ For win: https://hidemium.io/download/windows
+ For mac M: https://hidemium.io/download/mac-m
+ For mac Intel: https://hidemium.io/download/mac-intel

Hidemium, phần mềm Antidetect Browser được phát triển bởi Hachitech. Vừa phát hành phiên bản 2.3.0 với nhiều tính năng mới, bao gồm:

Tích hợp với dịch vụ proxy ip2wold, 922, abcproxy

Ở phiên bản mới này, Hidemium đã bổ sung thêm 3 dịch vụ Proxy mới, bao gồm:

  • ip2wold: Đây là một dịch vụ proxy miễn phí với tốc độ cao và ổn định.

  • 922: Đây là một dịch vụ proxy trả phí với nhiều tính năng cao cấp, bao gồm khả năng vượt tường lửa và bảo mật cao.

  • abcproxy: Đây là một dịch vụ proxy trả phí với giá cả phải chăng.

Tích hợp với nhiều dịch vụ Proxy hơn. Giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu và ngân sách.

Chức năng Automation theo Folder

– Ở phiên bản trước, Hidemium đã update danh mục Automation. Bạn có thể dễ dàng tạo từng folder cho các hành động riêng và nhóm tài khoản để sử dụng.

– Ở phiên bản mới này, Hidemium đã bổ sung thêm tính năng Automation trong danh mục Folder. Người dùng có thể tạo các chiến dịch Automation riêng biệt cho từng Folder.

Ví dụ, bạn có thể tạo một Folder cho các chiến dịch Affiliate Marketing. Một cho Social Media, và một cho Email Marketing. Điều này giúp người dùng dễ dàng quản lý các chiến dịch Automation của mình.

Danh mục Automation bổ sung thông tin Campaign chạy Complete và lỗi, hiển thị Worklog theo Campaign

– Trước đây, Hidemium chỉ hiển thị thông tin về các campaign đang chạy. Ở phiên bản mới này, Hidemium đã bổ sung thêm thông tin về các Campaign đã chạy Complete và lỗi.

– Ngoài ra, Hidemium cũng hiển thị Worklog theo Campaign. Giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ của các Campaign Automation. Những tính năng mới này giúp Hidemium trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các tính năng mới của Hidemium:

1. Tích hợp với dịch vụ proxy ip2wold, 922, abcproxy

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần thêm các dịch vụ Proxy mới vào Hidemium. Sau khi thêm thành công, người dùng có thể chọn dịch vụ Proxy mong muốn.

2. Chức năng Automation theo Folder

Để thực hiện chức năng Automation trong Folder, người dùng cần phải tạo danh sách Folder trước. Sau đó bấm chọn những Folder bạn cần chạy tác vụ. Tiếp theo bấm chọn “Automation” và chọn các thông số theo mong muốn để thực hiện.

3. Automation bổ sung thông tin campaign chạy complete và lỗi, hiển thị Worklog theo campaign

Trong danh mục Automation sẽ bổ sung thêm thông tin về campaign chạy complete và lỗi. Bạn có thể biết được danh sách chạy hiện đang gặp vấn đề gì không. Cùng với đó là Worklog đã hiển thị ra bên ngoài cùng với tab Automation. Bạn có thể theo dõi theo thông số Task flowTask result.

Hidemium Release Version 2.3.0 | Hidemium là một phần mềm Antidetect Browser mạnh mẽ và linh hoạt. Được nhiều người dùng Affiliate Marketing, bán hàng Online, kiếm tiền điện tử,… tin tưởng sử dụng.

Tính năng mới được bổ sung trong phiên bản 2.3.0, Hidemium càng trở nên hữu ích hơn cho người dùng.

————————————–

👇👇 Download link:
+ For win: https://hidemium.io/download/windows
+ For mac M: https://hidemium.io/download/mac-m
+ For mac Intel: https://hidemium.io/download/mac-intel


Hidemium Releases Version 2.3.0 with New Features

Hidemium, an Antidetect Browser developed by Hachitech, has just released version 2.3.0 with a number of new features, including:

Integration with ip2wold, 922, and abcproxy proxy services

In this new version, Hidemium has added three new proxy services, including:

  • ip2wold: A free proxy service with high speed and stability.

  • 922: A paid proxy service with a number of advanced features, including firewall bypassing and high security.

  • abcproxy: A paid proxy service with an affordable price.

Integrating with more proxy services gives users more options to choose from to suit their needs and budget.

Automation function by Folder

– Hidemium updated the Automation category, you can easily create folders for individual actions and groups of accounts to use. In this new version, Hidemium has added an Automation feature in the Folder category. Users can create separate Automation campaigns for each Folder.

– For example, you can create a Folder for Affiliate Marketing campaigns, Social Media campaigns, Email Marketing campaigns. This helps users easily manage their Automation campaigns.

Automation category adds information on campaigns that have run Complete and error, and displays Worklogs by campaign

– Previously, Hidemium only displayed information about active campaigns. In this new version, Hidemium has added information about campaigns that have run Complete and error. In addition, Hidemium also displays Worklogs by campaign, making it easy for users to track the progress of Automation campaigns.

These new features make Hidemium more powerful and flexible, meeting the needs of a variety of users.

Here is some detailed information about the new features of Hidemium:

1. Integration 1with ip2wold, 922, and abcproxy proxy services

– To use this feature, users need to add the new proxy services to Hidemium. After adding successfully, users can select the desired proxy service.

2. Automation function by Folder

– To perform the Automation function in Folder, users need to create a list of Folders first. Then select the Folders you need to run the task and click “Automation”, select the parameters you want to perform.

3. Automation  adds information on campaigns that have run complete and error and displays Worklogs by campaign

– In the Automation category, it will add information about campaigns that have run complete and error. So you can know if the current list is having any problems. In addition, Worklogs have been displayed outside the Automation tab. So you can track by Task flow and Task result parameters.

Hidemium Release Version 2.3.0 | Hidemium is a powerful and flexible Antidetect Browser

Trusted by many users of Affiliate Marketing, online sales, cryptocurrency earning, running marketing campaigns, etc. With the new features added in version 2.3.0, Hidemium becomes even more useful for users.

 

Read More: hidemium, Top 5 Best Anti Detect Browser Software 2023, MMO