Hidemium là một phần mềm trình duyệt chống dấu vân tay và ẩn danh, được phát triển bởi công ty Hidemium. Phiên bản mới nhất của Hidemium, 2.3.2, đã được phát hành. Phiên bản này bao gồm nhiều tính năng mới và cải tiến, giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng. Hidemium tính năng

Những tính năng mới bao gồm:

+ Thêm node Mouse Wheel (action cuộn chuột trong automation)

Node Mouse Wheel giúp bạn thêm action cuộn chuột lên/xuống trong Automation.

+ Node Open Url thêm Wait option/Referral header:

Node Open Url cho phép bạn mở một URL trong Automation. Phiên bản mới bổ sung thêm Wait option giúp bạn kiểm soát việc đợi trang load hay không. Và cải tiến thêm Referral header giúp bạn tự thêm link traffic nguồn.

+ Bổ sung node Image Search trong Automation:

Node Image Search giúp bạn tìm tọa độ của một hình ảnh trên trình duyệt. Bạn chỉ cần tải hình ảnh cần tìm lên. Hệ thống sẽ tự tìm tọa độ tương ứng với node đó trên trình duyệt.

+ Node Delete Worklogs giúp bạn xóa lịch sử chạy Automation

Node Delete Worklogs giúp bạn xóa lịch sử chạy Automation. Tính năng này hữu ích cho việc bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

 

Ngoài ra, Hidemium tính năng phiên bản 2.3.2 cũng bổ sung các cải tiến sau:

+ Cải thiện tốc độ hoạt động của Automation

+ Cải thiện độ ổn định của hệ thống

+ Sửa một số lỗi nhỏ

1. Tính năng mới nổi bật: Node Mouse Wheel

Tính năng mới nổi bật nhất trong phiên bản 2.3.2 là node Mouse Wheel. Node này cho phép bạn tạo action cuộn chuột lên/xuống trong việc viết Script tại Automation.

Trước đây, trong script chỉ có action từ con trỏ chuột để chọn hoặc nhấp trái/phải chuột. Giờ đây bạn đã có thể thêm action cuộc chuột để tăng thêm tính thực tế của action, giúp bạn vượt qua được các bài test về độ xác thực của tài khoản.

 

2. Tính năng mới hữu ích: Node Image Search

Tính năng mới hữu ích khác trong phiên bản 2.3.2 là node Image Search. Node này cho phép bạn tìm tọa độ của một hình ảnh trên trình duyệt. Bạn chỉ cần tải hình ảnh cần tìm lên, hệ thống sẽ tự tìm tọa độ tương ứng với node đó trên trình duyệt.

Tính năng hữu ích này giúp bạn viết Script sẽ đơn giản hơn rất nhiều, hoặc trong trường hợp khó tìm Selector và Xpath để copy.

 

3. Tính năng cải tiến: Node Open Url

Node Open Url đã được cải tiến trong phiên bản 2.3.2. Phiên bản mới bổ sung thêm Wait option giúp bạn kiểm soát việc đợi trang load hay không, và cải tiến thêm Referral header giúp bạn tự thêm link traffic nguồn.

Wait option cho phép bạn kiểm soát việc các bước trong Script của Automation có đợi trang load hoàn toàn hay không. Điều này có thể hữu ích cho các tác vụ như kiểm tra nội dung của một trang web hoặc thực hiện các tác vụ sau khi trang load hoàn toàn.

Referral header cho phép bạn thêm link traffic nguồn vào URL được mở. Điều này hữu ích tùy từng mục đích sử dụng của bạn.

 

4. Tính năng cải tiến: Hiệu suất và độ ổn định

Phiên bản 2.3.2 cũng cải thiện hiệu suất và độ ổn định của hệ thống. Hidemium đã tối ưu hóa các thuật toán và cải thiện cơ chế xử lý để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Tải xuống Hidemium 2.3.2/Hidemium tính năng mới update:

Hidemium 2.3.2 hiện đã có sẵn để tải xuống. Bạn có thể tải xuống từ trang web của Hidemium tại đây:

+ For win: https://hidemium.io/download/windows

+ For mac M: https://hidemium.io/download/mac-m

+ For mac Intel: https://hidemium.io/download/mac-intel

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào cần Hidemium hỗ trợ giải đáp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Telegram: Contact @‌hidemium


Hidemium 2.3.2: New Features and Improvements for a Better Experience

Hidemium is a browser extension that protects users’ privacy and anonymity. The latest version of Hidemium, 2.3.2, was released. This version includes several new features and improvements that make it a more powerful and versatile tool for users.

New Features

+ Mouse Wheel node:

This node allows users to scroll up/down in automation.

+ Open URL node:

The Open URL node allows you to open a URL in Automation. The new version adds a Wait option that allows you to control whether the page loads before continuing. And improves the Referral header feature that allows you to add your own referral link.

+ Image Search node:

This node allows users to find the coordinates of an image on a web page. Users simply upload the image they are looking for. And the system will find the corresponding coordinates on the web page.

+ Delete Worklogs node:

This node allows users to delete the history of their automation runs. This is a useful feature for security and privacy purposes.

Other Improvements

+ Improved automation performance:
The new version improves the performance of automation tasks, making them run faster and more efficiently.

+ Improved system stability:
The new version improves the stability of the system, making it less likely to crash or experience errors.

+ Fixed minor bugs:
The new version fixes several minor bugs that were present in previous versions.

Highlight Features

1.Mouse Wheel node

The most notable new feature in version 2.3.2 is the Mouse Wheel node. This node allows you to create scroll up/down actions in your Automation scripts.

Previously, scripts could only perform actions such as clicking and dragging. Now, you can add scroll actions to make your scripts more realistic. Helping you to pass authenticity tests.

2.Image Search node

Another useful new feature in version 2.3.2 is the Image Search node. This node allows you to find the coordinates of an image on a web page. You simply upload the image you are looking for. And the system will automatically find the corresponding coordinates on the web page.

This useful feature makes it much easier to write scripts. Especially in cases where it is difficult to find selectors or Xpaths to copy.

3.Improved Open URL node

The Open URL node has been improved in version 2.3.2. The new version adds a Wait option that allows you to control whether the page loads before continuing. And improves the Referral header feature that allows you to add your own referral link.

The Wait option allows you to control whether the automation waits for the page to load completely before continuing. This can be useful for tasks such as checking the content of a web page. Or performing tasks after the page has loaded completely.

The Referral header allows you to add a referral link to the URL that is opened. This can be useful depending on your purpose of use.

4.Improved performance and stability

Version 2.3.2 also improves the performance and stability of the system. Hidemium has optimized algorithms and improved the processing mechanism to provide a better experience for users.

Download Hidemium 2.3.2

Hidemium 2.3.2 is now available for download. You can download it from the Hidemium website:

+ For win: https://hidemium.io/download/windows

+ For mac M: https://hidemium.io/download/mac-m

+ For mac Intel: https://hidemium.io/download/mac-intel

If you have any further questions that need Hidemium support, please contact us immediately: Telegram: Contact @‌hidemium

Read More: Antidetect Browser Kiếm Tiền Online Từ Affiliate Marketing (hidemium.io)

Hidemium tính năng mới!

Hidemium tính năng mới