Trường hợp proxy bạn mới mua và check live trên hệ thống nhưng khi chạy trên trình duyệt lại không tải được

Trường hợp này do phiên bản core đã cũ, cách sửa ở đây chúng ta thực hiện vào Setting Profiles và chọn Reset Resource để tiến hành tải core chrome mới nhất về nhé.

Quá trình tải sẽ mất một chút thời gian bạn vui lòng đợi tải xong và sử dụng như bình thường.
Trường hợp Reset Resource mà vẫn không hết lỗi bạn vui lòng liên hệ trực tiếp support tại : TELEGRAM CHANNEL