Các Bước Tạo Script Automation Cho Người Mới Bắt Đầu.

Một tính năng mang tính đột phá và hiện đại trong phần mềm Hidemium mà bạn không thể bỏ qua đó chính là Automation. Tính năng này cho phép người dùng có thể tạo ra những kịch bản (script) cho những quy trình phục vụ công việc của bạn một cách sát sao nhất và đúng ý bạn nhất. Nhưng vượt trội hơn đó là có thể sử dụng một lúc 30-50 tài khoản cùng một lúc vs script, hiệu suất làm việc của bạn được tăng lên rất nhiều, tiết kiệm thời gian và đặc biệt có thể đặt lịch cho automation hoạt động như nào, bao nhiêu lần trong ngày và giờ nào,…Vậy ngày hôm nay Hidemium sẽ hướng dẫn chi tiết và toàn bộ quy trình để có thể tạo được một kịch bản hay nhất, hiệu quả nhất để mặc dù không có nhiều kiến thức về lập trình bạn vẫn có thể làm được.

 

Đầu tiên, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức về tên gọi và những tính năng, cách sử dụng của các node xuất hiện trong màn hình làm việc của automation. Hidemium đã làm một bài rất chi tiết và bạn có thể click vào đây để đọc nhé ! Sau khi đọc xong mình sẽ bắt đầu vào từng bước như sau :

  • Bước 1 : Cần xác định rõ nội dung mình muốn làm VD : đọc gmail, auto login, auto like, auto cmt, auto đăng bài,…. Khi xác định được rõ nội dung rồi thì các bước sau của bạn sẽ không bị lan man và bạn cũng xây dựng được một script chặt chẽ hơn.
  • Bước 2 : Phác thảo dàn ý các bước cần thực hiện trong quy trình. VD : đầu tiên là click đăng nhập, tiếp theo là đến mở tin nhắn, xong đến đọc random các tin nhắn, xong ấn google search để tìm kiếm, cuối cùng là click vào một số kết quả ( theo chỉ định hoặc random) và kết thúc quy trình. Đây sẽ là cơ sở để bạn dựa vào khi xây dựng một script, bạn sẽ làm các node phục vụ từng bước một theo dàn bài của bạn.
  • Bước 3 : Thực hành. Đây là bước quan trọng nhất, bạn cần áp dụng kiến thức từ bước một và dựa vào bước 2 để thực hành. Video dưới đây Hidemium đã làm từ a đến z một script về auto login gmail + đọc tin nhắn để bạn có thể dựa vào đó để tự phát triển những script của riêng mình.

Mong rằng với những kiến thức Hidemium chia sẻ sẽ giúp cho công việc của bạn trở lên dễ dàng hơn. Đừng quên tham gia nhóm chat trên Telegram và theo dõi Fanpage facebook để có thể trao đổi cũng như cập nhật được những tin tức mới nhất nhé.


Steps to Create a Complete Automation Script for Beginners.

A groundbreaking and modern feature in Hidemium software that you cannot ignore is Automation. This feature allows users to create scripts for processes that serve their work most closely and to your liking. But what’s more outstanding is being able to use 30-50 accounts simultaneously with scripts, your work efficiency is greatly increased, saving time and especially being able to schedule automation operations. How, how many times a day and what time, etc. So today Hidemium will give detailed instructions on the entire process to create the best and most effective script even though you don’t have much knowledge. About programming, you can still do it.

First, you must be fully equipped with knowledge about the names, features, and uses of the nodes appearing in the automation work screen. Hidemium has made a very detailed article; you can click here to read it! After reading, I will start each step as follows:

  • Step 1: You need to clearly identify the content you want to do, for example: read Gmail, auto login, auto like, auto comment, auto post,… Once you have clearly defined the content, your following steps will not be rambling and you will also be able to build a more coherent script.
  • Step 2: Sketch an outline of the steps that need to be taken in the process. For example: first click to log in, next to open the message, then read random messages, then press google search to search, finally click on some results (as specified or random) and end the process. This will be the basis for you to rely on when building a script, you will make service nodes step by step according to your outline.
  • Step 3: Practice. This is the most important step, you need to apply the knowledge from step 1 and rely on step 2 to practice. In the video below Hidemium has made from a to z a script about auto login gmail + reading messages so you can rely on it to develop your own scripts.

Hopefully, the knowledge Hidemium shares will make your work easier. Don’t forget to join the chat group on Telegram and follow the Facebook Fanpage to be able to discuss and update the latest news.