Tải xuống 9Proxy tại: https://9proxy.com/ 

  • Bước 1: Khởi chạy ứng dụng 9Proxy và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  • Bước 2: Điền các trường thông tin mà bạn muốn lựa chọn (thành phố, bang,…) và ấn tìm kiếm

Bước 3: Chuột phải vào Proxy đã chọn từ danh sách, sau đó chọn “Forward Port To Proxy”. Ví dụ ở đây mình chọn cổng 60001. Cuối cùng click vào “Port Forward List” 

Bước 4:  Sao chép Proxy để chuẩn bị cài đặt.

Bước 5: Khởi chạy HidemiumV4 và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 6: Click vào “Add Profile” để tạo hồ sơ mới

Bước 7: Click “Type” để chọn loại nền tảng hoặc ứng dụng mà bạn muốn sử dụng. Ví dụ ở dây mình chọn Facebook

Bước 8: Click “Base Info” sau đó chọn tên cho Profile. Ở đây mình đang đặt là HidemiumV4

Bước 9: Click Proxy sau đó chọn loại Proxy SOCKS5

Bước 10: Copy Proxy bạn đã sao chép bên web 9Proxy vào. Sau đó ấn check Proxy để kiểm tra. Cuối cùng click vào Create And Run Profile để hoàn tất. Chúc các bạn thành công!