Drop shopping là gì? Drop shopping là một mô hình kinh doanh trực tuyến. Cho phép người bán tạo cửa hàng trực tuyến và bán các sản phẩm mà họ không có sẵn trong kho. Khi có đơn hàng, người…