Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng và mục đích sử dụng của chức năng folder nhé.

Đầu tiên anh em qua tab Folder dùm mình nhé:

Để tạo folder anh em ấn Add Folder

Đặt tên folder theo thư mục quản lý.
Ví dụ mình làm về Ebay mình sẽ đặt tên là : Ebay

Để đưa profiles vào thư mục ta có các cách như sau:
Cách 1: Màn hình tạo mới New Profiles

Anh em chọn dùm mình thư mục bạn muốn profiles sẽ nằm trong đó sau khi tạo nhé.

Cách 2: Anh em chọn những profiles cần thêm vào thư mục đó nhé rồi chọn vào Add to Folder

Rồi chọn vào folder cần quản lý nhé

Mục đính sử dụng folder trên hidemium cũng giống như dùng folder trên computer hiện tại, bạn có thể dùng để quản lý theo hạng mục công việc hoặc có thể chỉnh sửa, share hoặc xóa 1 lúc tất cả các dữ liệu trong folder đó

Để đi vào chi tiết các chức năng khác mình sẽ làm các bài tiếp theo nhé. Bài này mình xin tạm dừng tại đây.
Để ủng hộ hidemium các bạn có thể mua phần mềm tại: https://hidemium.io/pricing